Tuesday, 12 February 2013

'ေလျဖတ္ျခင္းကို ကာကြယ္နိုင္သည့္ ေရေနြးျကမ္း

 by ပိုပိုေဇာ္(သဘာဝအားအင္) on Tuesday, February 12, 2013 at 11:03am

ေရေနြးျကမ္းကို ကြ်နု္ပ္တို့ ျမန္မာလူမို်းမ်ားငယ္စဉ္ကတည္း ကေသာက္ခဲ့ျကသည္။ ေနရာ တိုင္း အိမ္တိုင္းမွာ ေရေနြး ျကမ္းဝိုင္းရိွခဲ့သည္။ ဧည့္သည္ လာလွ်င္ ေရေနြးျကမ္းအရင္ခ် ေပးသည္။
ေရေနြးျကမ္းကို ျမန္မာတို့ ဘာေျကာင့္ ေသာက္ခဲ့ရသနည္း။

လွ်ာ တြင္အရသာေတြ့သည္မွာ ေမြးက တည္းက၊ လူမွန္းစသိကတည္းက အဖိုး၊ အဘတို့နွင့္ေသာက္ခဲ့ ေသာ 'အခါးရည္' လည္းေကာင္း၊ 'အဖန္ရည္'ဟုလည္းေကာင္း ေခၚျကသည့္ ေရေနြးျကမ္းကို သာျကိုက္ပါသည္။

တစ္ကယ္ေတာ့ ထမင္းစား ျပီးလွ်င္ သို့မဟုတ္ အစာမ်ားမ်ား စားျပီးလွ်င္ အခို်ရည္ေသာက္ သူနွင့္ ေရေနြးျကမ္းေသာက္ သူတို့မွာ က်န္းမာေရးရႈေထာင့္မွျကည့္လွ်ွင္ အစာအိမ္သက္ တမ္းရွည္မႈ မတူညီျကပါ။

တိုင္းရင္းေဆးပညာရႈေထာင့္ တြင္ျဖစ္ေစ၊ အိႏိယမွလာေသာ အာယုေဗဒေဆး ပညာတြင္ျဖစ္ေစ အစာစားျပီးလွ်င္ အစာေျကဖို့ အတြက္ 'ဝမ္းမီး'လိုသည္။ 'ဝမ္း မီး'ကို ေဒသနာနယေဆးပညာ တြင္ 'ပါစကေတေဇာ' ဟုလည္း ေခၚသည္။

'ဝမ္းမီး'မွာ ဝမ္းထဲမွမီးျဖစ္ သည္။ ေရေအးနွင့္ေလာင္းလွ်င္ မီးျငိမ္းသြား မည္ျဖစ္သည္။

'ပါစကေတေဇာ'သည္ အ စာကိုေလာင္ျမိုက္ျပီး ေျကက်က္ ေအာင္ခ်က္ျပီးေသာ ေတေဇာ ျဖစ္၍ပူေသာ ေတေဇာ (ဥဏွေတ ေဇာ)ျဖစ္ျပန္သည္။

ပူေသာ ေတေဇာ၏ ဆန့္က်င္ဘက္မွာ ေအးေသာေတေဇာ (သီတေတ ေဇာ) ျဖစ္သည္။ ေအးေသာေရ၊ ေရခဲေရ၊ အခို်ရည္တို့မွာ ေအး ေသာအရသာရိွသျဖင့္ 'သီတ' အစာျဖစ္သည္။ အစာေျကေစ ေသာအပူဆန့္က်င္ဘက္ေလာင္း ထည့္လိုက္လွ်င္မည္သို့ျဖစ္မည္ နည္း ရွင္းပါသည္။

အစာမေျက နိုင္ေတာ့။ မေျကသည့္အျပင္ ပါစကေတေဇာပ်က္မည္ျဖစ္ေလ သည္။

ပူလိုက္ေအးလိုက္ျဖစ္ပါ မ်ားလွ်င္ အစာအိမ္ပ်က္စီးသည္။

အစာအိမ္ပ်က္စီးလွ်င္ ေရာဂါ တစ္ခုခုရမည္မွာ ေသခ်ာသည္ ရနိုင္ေသာေရာဂါမ်ားမွာ-
(၁)အစာမေျကေရာဂါ
(၂)အစာအိမ္ေရာင္ေရာဂါ
(၃) အခ်ဉ္ျပန္ေရာဂါ
(၄)အစာအိမ္အခ်ဉ္ေပါက္ေရာဂါ
(၅) အစာအိမ္အနာေပါက္ျခင္း
(၆) အစာအိမ္ကင္ဆာ စေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္နိုင္ေလသည္။
ရိုးရာေဆးပညာ၊ အာယု ေဗဒေဆးပညာအလိုအရ'ေရာဂါ မွန္သမွ်သည္ အစာမေျကမွစ သည္' ဟုဆိုသည္။

အေနာက္တိုင္းေဆးပညာမ်ား တြင္ မျကာေသးမီကမွဖတ္လိုက္ ရသည္မွာ အစာစားျပီး အခို်ရည္ နွင့္သံဗူးမ်ား၊ ဂက္စ္ပါေသာ အခို်ရည္ေသာက္သံုးေလ့ရိွသူမ်ားမွာ စားထားသမွ်ထဲမွ အဆီဖတ္ မ်ားကို ေအးျပီးခဲေအာင္ပလုပ္ လိုက္သျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ရန္ခက္ခဲျပီး 'ဆီးခို်'ေရာဂါျဖစ္ဖို့ လမ္းစ ျဖစ္လာနိုင္ သည္။

ထို့အျပင္ ထို အက္ဆစ္ဖတ္မ်ား ကိုအဟာရအျဖစ္ အူသိမ္မွစုပ္ယူရာမွ ေသြးေျကာ မ်ားအတြင္း ေရာက္ရိွျပီး ေသြး တြင္းအဆီ ထုတက္ လာေလသည္။

ေသြးတြင္း အဆီထုတက္လာသူ မ်ားမွာ ေသြးေျကာက်ဉ္းေရာဂါ၊ နွလံုးေရာဂါမ်ား ခံစားရေလ့ရိွျပီး အခန့္မသင့္ေသာ တစ္ေန့တြင္ အဆီခဲ ပတ္ထြက္ေမ်ာပါသြားျပီး ဦးေနွာက္အတြင္းသို့ေရာက္ရိွျပီး ရုတ္တရက္ မူးျပီးလဲက်ျခင္း၊ ဦး ေနွာက္အတြင္း ေသြးခဲပိတ္၍ ကိုယ္တစ္ျခမ္း မလႈပ္ရွားနိုင္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္းမ်ား ပါျဖစ္နိုင္ သည္။

စာေရးသူေလျဖတ္သူမ်ားကို နွစ္ေပါင္း(၂ဝ)ေက်ာ္ကုသလာခဲ့သည့္ အေတြ့အျကံုမ်ားအရလည္း ေလ ျဖတ္သူအေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ဆီးခို် နွင့္ေသြးတိုး ေရာဂါရိွခဲ့ျကျပီး ေရခဲ ေရ၊ အခို်ရည္ကို ထမင္းစားျပီး တိုင္းေသာက္ ေလ့ရိွသူမ်ားျဖစ္ သည္ကို ေတြ့ရျပန္ပါသည္။

ေရေနြးျကမ္းနွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပန္လည္ ေကာက္ခ်က္ခ် ရမည္ဆို လွ်င္ ေက်းလက္ေတာ ရြာမ်ား တြင္၊ ျမို့ျကီးျပျကီးမ်ား၌ေန ထိုင္သူမ်ား ေလာက္ ေလျဖတ္သူမမ်ားရျခင္း အေျကာင္းအရင္း မ်ားတြင္ ေရေနြးျကမ္း ေသာက္ ေသာဓေလ့ သည္လည္း တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

ေတာ နယ္မ်ားတြင္ ဆင္းရဲသား လယ္ သမား၊ ယာသမားမ်ားဘဝတြင္ အခို်ရည္၊ ေရခဲရည္လည္း မေသာက္နိုင္ျကပါ။

တရုတ္ျပည္မွ ေရွးနွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ(ေအဒီ-၆ဝဝ)ေက်ာ္က တည္းက ဆူပြက္ေသာေရေနြး ထဲသို့ သစ္ရြေျကြ္ကက်ရာမွ စတင္ခဲ့ေသာ လဘက္ေျခာက္ခတ္ ေသာက္ေသာဓေလ့ေျကာင့္ အာရွ နွင့္ အေရွ့ေတာင္ဥေရာပနိုင္ငံ မ်ားတြင္ အစာအိမ္နွင့္အူမျကီး ကင္ဆာျဖစ္သူ နည္းပါးသည္။

ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားမွာအျဖစ္မ်ားေသာ ကင္ဆာသည္ အေရွ့ေတာင္ အာရွရိွ ေရေနြးျကမ္းေသာက္ ေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားမႈရာ နႈန္းနည္းသည္ကို ေလ့လာေတြ့ ရိွျကသည္။

ေလျဖတ္ျခင္းသည္ လူမ ေသေသာ္ လည္း ဘဝဆံုးရေသာ ေရာဂါမို်းျဖစ္သည္။ စီးပြား ေရးအရလည္း မိသားစုတစ္ခုလံုး ေငြကုန္ေျကး က်မ်ားျပီး နွစ္ရွည္ လမ်ားထိခိုက္ေစေသာေရာဂါ ျဖစ္သည္။ ေလမျဖတ္ေအာင္ ျကိုတင္ေရွာင္ျကဖို့လိုသည္။
အမွန္ေတာ့ ေလျဖတ္ျခင္းကို ကာကြယ္သည့္ေဆးဟူ၍ မရိွပါ။

သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္သာ အကို်းရိွနိုင္ေသာေဆးမ်ားကိုသာ ေရာင္းေနျကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေလ မျဖတ္ေအာင္ နားရြက္ေနာက္မွ အေျကာျဖတ္သူမ်ားလည္း ေတြ့ ဖူးသည္။ အလြန္မွားေသာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

နားေျကာျဖတ္ျပီးမွ ေလျဖတ္လာသူကို လက္ေတြ့ ျကံုဖူးပါသည္။ သတၱုဳစပ္လက္ ေကာက္တစ္မို်းကို နိုင္ငံျခားမွ လာသည့္ ေလမျဖတ္သည့္လက္ ေကာက္၊ ဤလက္ေကာက္ကို ဝတ္ထားလွ်င္ ေသြးမတိုးနိုင္ဟု ညာေရာင္း ေနျခင္းမ်ားလည္း ရိွသည္။

( ေလျဖတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ နိုင္ေသာ နည္းလမ္းေကာင္း တစ္ခုကိုညွြန္ ျပပါဆိုလွ်င္ 'ေရေနြးျကမ္း' တစ္ ခြက္ကိုပင္ ညွြန္ျပလိုပါသည္။)

သင္ ေလျဖတ္ျခင္းမွကာကြယ္ေသာ ေဆးတစ္ခြက္ကို ေသာက္လိုလွ်င္ အစာစားျပီး တိုင္း ေရေနြးျကမ္း တစ္ခြက္ ေသာက္ပါ။

အစာစားျပီး တိုင္း အခို်ရည္၊ ေရခဲရည္ ေသာက္သည္ထက္ ေရေနြးျကမ္း ေသာက္သည္က အစာလည္းေျက၊ ဆီးခို်ေသြးတိုး ေရာဂါကို လည္း ကာကြယ္ျပီး ေသြးတြင္းအဆီက် ေစသည့္အျပင္ေလျဖတ္ျခင္းမွလည္း ကာကြယ္နိုင္သည့္ ေငြကုန္ေျကး က်နည္းေသာ ေဆးေကာင္းျဖစ္ ေျကာင္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။

Ref:Mg Mandalay စာႀကည့္ခန္း

No comments:

Post a Comment