Thursday, 3 October 2013

စကၡဳအာရံုအျမင္ ေကာင္းေစ ေအာင္

by ပိုပိုေဇာ္(သဘာဝအားအင္)October 4, 2013 at 12:28am

သက္ရွိသတၱ၀ါ အားလံုးအတြက္ အေရးၾကီးဆံုးအစိပ္အပိုင္းသည ္ “မ်က္လံုးတစ္စံု” ျဖစ္သည္ကို ယံုမွားသံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိပါ။  ထို ့ေၾကာင့္ လည္း ေရွးလူၾကီးမ်ာက “ မ်က္ေစ့အဆံုး၊ နားအရႈံး ” ဟု မိန္ ့ဆိုခဲ့ၾကေလ၏။ အတိတ္ကံအက်ိဳးေပးေၾကာင့္ ေမြးရာပါအျမင္ကြယ္္ျခင္း၊ မ်က္ေစ့အားနည္းျခင္း၊ သူငယ္အိမ္ေစာင္း၍ အျမင္ခ်ိဳ ့့တဲ့ျခင္းကို မဆိုလိုေသာ္လည္း၊ က်န္းမာေရးအေျခခံဗဟုသုတအားန ည္း၍ ေနထိုင္ စားေသာက္မႈ ပံုစံမမွန္ျခင္းႏွင့္ ေဘးပေယာဂအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္  စကၡဳအာရံုခ်ိဳ ့ယြင္းသြားျခင္းသည္ ကာယကံရွင္အတြက္ သာမက၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္အတြက္ပါ ၾကီးမားေသာ ဆံုးရႈံးမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။

ကြန္ျပဴတာေၾကာင့္မ်က္ေစ့မထိ ခိုက္ရေလေအာင္

ကမၻာႏွင့္အ၀န္း အင္တာနက္ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွ င့္အညီ အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အပ်င္းေျပျဖစ္ေစ၊ ဂိမ္းကစားသူမ်ားလည္း အင္တာနက္ သံုးရင္း အခ်ိန္ကုန္လြန္ေနၾကျပီး၊ ကေလးမ်ားက ဂိမ္းစြဲေနသလို၊ သက္လတ္ပိုင္းႏွင့္ အခ်ိဳ ့သက္ၾကီးပိုင္းမ်ားလည္း အင္တာနက္စြဲလန္း မႈေရာဂါ စြဲကပ္ေနၾက၏။ ကြန္ျပဴတာအသံုးမ်ား၍ အျမင္အာရံုေ၀၀ါးျခင္း၊ မ်က္လံုးအိမ္ေျခာက္ေသြ႕လာကာ  မ်က္ရုိးကိုက္၊ မ်က္ရည္ပူ က်ုျခင္း၊ လည္ပင္း-ပုခံုး-ေနာက္ေက်ာနာ က်င္ျခင္း စသည္ျဖင့္ မ်က္စိကိုဒဏ္ပိေစသည္။ ထို ့ျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေ၀ဒနာမ်ားအျဖစ္၊ ေခါင္းမူးေခါင္းကိုက္၍ ဇက္ေၾကာတက္ျခင္း ႏွင့္ အရိုးက်ီးေပါင္းေရာဂါမ်ားျဖ စ္ေစႏိုင္၏။

ကြန္ျပဳတာေၾကာင့္ မ်က္ေစ့ထိခိုက္ျခင္းမွ သက္ သာေစရန္

(၁) အလင္းေလ်ွာ့ခ်ေပးေသာ Flat LCD Monitor ကိုသံုးပါ။
(၂) ေရာင္ျပန္ပါေသာ မ်က္မွန္ကို အသံုးျပဳပါ။
(၃) ကြန္ျပဴ တာမသံုးခင္ ကြန္ျပဴတာမ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ  ဖုန္မႈန္ ့ေလးမ်ားကို အေသအခ်ာသန္ ့စင္ပါ။
(၄) မ်က္နွာ ႏွင့္ ကြန္ျပဴတာကို ၂-ေပခန္ ့ ကြာ ေ၀းေနရျပီး၊ ကြန္ျပဴတာမ်က္နွာျပင္သည္ သင့္မ်က္လံုးေနရာထက္နိမ့္ေန ရမည္။
(၅) စာရုိက္မည္ဆိုပါလွ်င္၊ စာရြက္မ်ားကို ကြန္ျပဴတာ ေဘးတြင္ေထာင္ထားပါ။ ကြန္ျပဴတာလက္ကြက္ အလြတ္မရပါက ဦးစြာ စာကိုသာၾကည့္ရိုက္ျပီး၊ စာလံုးေပါင္း သတ္ပံုအမွန္စစ္ခ်ိန္မွသာ ကြန္ျပဴတာကိုၾကည့္ပါ။
(၆) ထိုင္ခံုုေပၚတြင္ ကြန္ျပဴတာေရွ ့တည့္တည့္ ခါးမတ္မတ္ထိုင္၍ ေျခဖ၀ါးကို ေအာက္သို ့အျပားလိုက္ခ်ထားပါ။
(၇) အခန္းအလင္းေရာင္သည္ ကြန္ျပဴတာနီးပါး လင္းေနရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ျပဴတင္းေပါက္ ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မထိုင္မိပါေစႏွင့္။
(၈) မ်က္ေစ့ အေညာင္းေျပေစရန္ ကြန္ျပဴတာကို ၁၅-မိနစ္ ၾကည္႕ျပီးတိုင္း အေ၀းတစ္ေနရာသို ့ တစ္မိနစ္ခန္ ့ၾကည့္ပါ။ နာရီ၀က္ၾကာတိုင္း မ်က္ေတာင္ အၾကိမ္ ၂၀-ခတ္ပါ။ ၁-နာရီၾကာတိုင္း မ်က္လံုးမွိတ္၍ ေခတၱအနားေပးပါ။
(၉) လက္၀ါး ႏွစ္ဘက္ကို ပူေႏြးလာသည္အထိိ ပြတ္ေပးျပီး၊ မ်က္လံုးေပၚ ဖြဖြေလးတင္ပါ။ လက္ေခ်ာင္းမ်ားၾကားမွ အလင္းေရာင္ ၀င္မလာေအာင္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို ကပ္ထားရပါမည္။

ၾကိဳတင္ကာကြယ္နည္းလမ္းမ်ား။

" ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ေကာင္း၏ " ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ျဖစ္လာမွကုသျခင္းထက္၊ မိမိအသိစိတ္ျဖင့္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းအသြယ္သြယ္တိ ု ့ျဖင့္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏို္င္တတ္ပါေစ 

(၁) အနည္းဆံုး ၆-လတစ္ၾကိမ္ ဆရာ၀န္ျဖင့္ မ်က္ေစ့ စစ္ေဆးခံသင့္ပါသည္။
(၂) မ်က္ေစ့ တစ္ဘက္ (သို ့မဟုတ္) ႏွစ္ဘက္စလံုး အျမင္ အာရုံ ရုတ္တရက္မႈံ၀ါးသြားျခင္း၊ မီးအလင္းေရာင္ကဲ့သို ့အလင္းမ်ားျဖာထြက္လာျခင္း၊ ေရြ ့လ်ားေနေသာ ေရာင္စံုအစက္အေျပာက္မ်ား၊ (သို ့မဟုတ္) အမဲစက္မ်ားကို ေနရာတိုင္းတြင္ ေတြ ့ေနရျခင္း၊ ရုပ္၀တၱဳမ်ားကို ႏွစ္ထပ္ျမင္ေနရျခင္း၊ မ်က္လံုးတ၀ိုက္နာက်င္ျခင္း… စသည့္ လကၡဏာမ်ား ျပလာပါက တတ္ကြ်မ္းနားလည္သူဆရာန္ႏွင္ ့ အျမန္ဆံုး စစ္ေဆးမႈခံယူပါ။
(၃) ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပသျပီးေနာက္ တိက်မွန္ကန္ ေသာ မ်က္စင္းေဆးရည္ကို ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းစံနစ္တက ်ခပ္ေပးျပီး၊ မ်က္စင္းဗူးကို ေရခဲေသတၱာ (သို ့မဟုတ္) သန္ ့ရွင္း၍ ေအးျမ ေသာေနရာတြင္ သိမ္းပါ။
(၄) မ်က္ကပ္မွန္တပ္ဆင္သူမ်ားသည္  သန္ ့ရွင္းေသာလက္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္အသံုးျပပါ။ တစ္ေန ့လွ်င္ အမ်ားဆံုး ၈-နာရီထပ္ပို၍ မတပ္ဆင္သင့္ပါ။ မ်က္ကပ္မွန္တပ္ရ အိပ္စက္ျခင္း၊ မ်က္လံုးကိုဖိ၍လက္ျဖင့္ ပြတ္တိုက္ျခင္းမျပဳရ။
(၅) ယခုအခါ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ျပင္းထန္သည့္အဆင့္ က်ေရာက္လွွ်က္ရွိရာ အထူးသျဖင့္ နံက္ ၁၀နာရီမွ ညေန ၄-နာရီအတြင္း ေနပူထဲထြက္သည့္ အခါ UV ကာကြယ္ေသာေရာင္ျပန္ထီး (သို ့မဟုတ္) မ်က္လံုးဖံုးအုပ္ေစေသာ လွ်ာထိုးဦးထုပ္ ေဆာင္းပါ။ အလင္းလႈိုင္းျဖာ ထြက္မႈကို ထိန္းေပးျပီး၊ မ်က္လံုးတ၀ိုက္ လံုေလာက္စြာကာကြယ္ေပးသည့္ ေနကာမ်က္မွန္ၾကီးၾကီး တပ္ဆင္ပါ။
(၆) စက္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ သိုးေမႊးထိုးျခင္း၊ စာေရးစာဖတ္ျခင္း၊ တီဗြီၾကည့္ ျခင္း စသည္ျဖင့္ မ်က္လံုးအာရံုစိုက္ရေသာအလုပ ္ကို အတတ္ႏို္င္ဆံုးေလ်ာ့ခ်၍ ၀န္မပိေအာင္ ဂရုစိုက္ပါ။ မ်က္ေစ့ေစြေစာင္းမျဖစ္ရေလေအ ာင္ စာဖတ္သည့္အခါတြင္လည္း စာအုပ္ကိုေဘးတေစာင္းဖတ္ျခင္ းမျပဳရ။
(၇) သစ္ခြဲစက္၊ ေက်ာက္ခြဲ စက္၊ ဂေဟေဆာ္ျခင္း၊ ေရကူးျခင္း၊ ဆိုင္ကယ္စီးျခင္း၊ ေရလႊာေလ်ာစီးျခင္း တို ့အတြက္ မ်က္လံုးအကာတပ္ဆင္္ပါ။
(၈) ညအိပ္ယာ၀င္ခါနီးတိုင္း ဒူးေခါင္းေပၚမွ ေရေလာင္းအိပ္ပါ။
(၉) ေရခ်ိဳးသည့္အခါ ဒူးေခါင္း၊ ေပါင္၊ ခါး၊ ပုခံုး၊ မ်က္ႏွာ၊ ဦးေခါင္း စသည္ျဖင့္ ေအာက္ေျခမွစ၍ အထက္ပိုင္းသို ့ တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ ေရေလာင္းပါ။

အျမင္အာရံု ၾကည္လင္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာ့ေဆးျမီးတိုမ်ား 

(က) ကြမ္းရြက္ကိုလက္ျဖင့္ အသာေခ်၍ နားထင္/  မ်က္ရိုးတေလွ်ာက္ ႏွင့္ မ်က္ရည္အိတ္ေအာက္ဖက္တို ့တြင္ကပ္ပါ။
(ခ) သခြားသီးကို ပါးပါးလွီး၍ နားထင္၊ မ်က္ခြံ ႏွင့္ မ်က္ေစ့တ၀ိုက္ ကပ္ပါ။
(ဂ) ညအိပ္ခါနီး ဆားၾကမ္းနင္းျခင္း (သို ့မဟုတ္) ေျခဖ၀ါးကိုဆားျဖင့္ပြတ္ျပီးေနာက္ ဒူးေခါင္းမွ ေရေလာင္းခ်ပါ။
(ဃ) မ်က္လံုးတ၀ိုက္တြင္ မန္က်ည္းသီး အႏွစ္ကို မ်က္ကြင္းေဆးအျဖစ္လိမ္းက်ံပ ါ။

အျမင္အာရံုပ်က္စီးျခင္းႏွင္ ့ ဆက္ႏြယ္ေသာေရာဂါမ်ားမွာ

(၁) မ်က္ေစ့ေပၚသို ့ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္တိုက္ရိ ုက္က်ျခင္း၊ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္း၊ စီးကရက္မီးခိုးေငြ ့မ်ား၊ ၾကြက္သား အားေကာင္းေဆး၊ နာ တာရွည္ေရာဂါမ်ား၊ အလြန္အမင္းေမာပမ္းႏြမ္းနယ္ျ ခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ ေဒါသၾကီးျခင္း၊ ေသြးတိုး၊ ကိုလက္စထေရာမ်ားျခင္းတို ့ ေၾကာင့္ " မ်က္ေစ့အတြင္းတိမ္ " ျဖစ္ေစသည္။
(၂) ဟိုက္ပိုသိုင္းရိြဳက္၊ ဟိုက္ပါသိုင္းရိြဳက္၊ ဆီးခ်ိဴ၊ စိတ္မခ်မ္းေျမ ့ျခင္း၊ ထံုး ႏွင့္ ေပါင္းသတ္ ေဆးစေသာဓာတုေဆးတို ့မ်က္လံုးထဲ မေတာ္တဆ၀င္ျခင္း၊ အဆီမ်ားေသာအစားအစာမ်ား နွင့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈနည္း၍ အေညာင္း မိျခင္းတို ့ေၾကာင့္ " ေရတိမ္ " စြဲေစသည္။
(၃) ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အရက္၊ ကဖိန္းဓာတ္မ်ားေသာ အစားအစာမ်ား၊ ဆားကဲေသာ အစားအစာ တို ့ေၾကာင့္ " မ်က္ေစ့ေျခာက္၍ မ်က္ရည္အိတ္ခမ္း " ေစသည္။
(၄) မိမိမ်က္ေစ့ႏွင့္ ပါ၀ါမကိုက္ညီေသာ မ်က္မွန္ကို မွားယြင္း စြာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳျခင္းကလည္း အျမင္အာရံုပ်က္စီးေစသည္။
(၅) ဆီးခ်ိဳ/ေလျဖတ္ျခင္း/ ခႏၶာကိုယ္ရွိ တစ္ရႈးမ်ားမေက်ာျခင္း/ ေရယုန္နာ ေပါက္ျခင္း/ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ထိုေရာဂါမ်ားျပင္းထန္ေနခ်ိန ္တြင္ မ်က္ေစ့ပါ၀ါစမ္းသပ္ပါက အေျဖမွန္မထြက္ ႏိုင္ေခ်။

အေကာင္းဆံုးျဖည့္စြက္စာမ်ား 

သင့္တင့္မွ်တေသာ အစာအဟာရတို ့ကို ေရြးခ်ယ္စားသံုးျခင္းကလည္း သင့္မ်က္ေစ့အတြက္ အိမ္တြင္းသမားေတာ္အျဖစ္ အားကိုးႏိုင္ သည္။ မ်က္လံုးအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ အစားအစာမ်ားကို ျဖည့္စြက္စာအျဖစ္ စားသံုးေပးျခင္းျဖင့္ ့ မ်က္စိေသြးလည္ပတ္မႈကို အ ေထာက္အကူျပဳေပးကာ၊ မ်က္စိအားေကာင္းေစျပီး၊ ၾကက္မ်က္သင့္ေရာဂါ၊ အတြင္းတိမ္ႏွင့္ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္၍ မ်က္ေစ့ကြယ္ျခင္း တို ့မွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။

(၁) ဗီတာမင္ေအ ၾကြယ္၀ေသာ ငါးၾကီးဆီ၊ ၾကက္ဥ၊ တိရိစၦာန္အသည္း၊ ဘဲငန္းသား၊ မုန္လာဥနီ၊ သေဘၤာသီး၊ ေျပာင္းဖူး၊ ကစြန္းဥ၊ ကညြတ္၊ ပဲပင္ေပါက္၊ ပဲေထာပတ္မ်ား။
(၂) လူတိန္းႏွင့္ ဇီအာဇန္သင္း ဓာတ္ၾကြယ္၀ေသာ ဟင္းႏုနယ္ရြက္၊ ကိုက္လန္၊ မုန္ညင္းထုပ္၊ ျမင္းခြာ၊ အစိမ္းေရာင္ပဲသီးမ်ား။
(၃) ဗီတာမင္စီဓာတ္ၾကြယ္၀ေသာ ပန္းငရုပ္ပြ၊ စေတာ္ဘယ္ရီ၊ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း၊ လိေမၼာ္သီး၊ ပန္းသီး၊ ကီ၀ီသီး၊ ဆလတ္ရြက္၊ ကန္စြန္းရြက္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ သခြားေမႊး။
(၄) ဘိုင္အိုဖေလဗိုႏြိဳက္ဓာတ္ ၾကြယ္၀ေသာ ေရွာက္သီး၊ သံပုရာသီး၊ သံပရိုသီး၊ ခ်ယ္ရီ၊ စပ်စ္သီး၊ ဆီး(ဇီး)သီး။
(၅) ဗီတာမင္အီး ဓာတ္ၾကြယ္၀ေသာ ေနၾကာေစ့၊ သစ္ အယ္သီး၊ ေျမပဲ၊ ေထာပတ္သီး၊ မက္မြန္သီး၊ ဗန္ဒါေစ့။
(၆) စီလီနီယမ္ဓာတ္ၾကြယ္၀ေသာ ပုစြန္၊ဂဏန္း၊ ကင္းမြန္(ျပည္ၾကီးငါး)၊ ေရဘ၀ဲ၊ ဂံုးေကာင္စေသာပင္လယ္စာမ်ား၊  • brazil nuts (ေခၚ) သံုးေျမွာင့္ခြံမာသီးတစ္မ်ိ ဳး၊ တေစး ျဖင့္အခ်ဥ္ေဖါက္ထားေသာ ႏို ့ခ်ဥ္၊ ဒိန္ခ်ဥ္မ်ား။
(၇) ဇင့္ဓာတ္ပါရွိေသာ ကမာေကာင္(မုတ္ေကာင္)၊ ဂ်ံဳ၊ အေစ့အဆန္အမ်ိဳးမ်ိဳး။
(၈) အိုမီဂါ-၃ ဖက္တီးအက္ဆစ္ၾကြယ္၀ေသာ ဆယ္လ္မြန္ ငါး၊ ငါးေသတၱာငါး၊ တူနာငါး၊ မက္ကရယ္ငါး (ေခၚ) ငါးသေလာက္ေယာက္ဖ၊ ငါးမည္းလံုး တို ့ျဖစ္သည္။

အျမင္အာရံုခ်ိဳ ့ယြင္းေစေသာ အစားအစာမ်ားမွာ

(၁) တညင္းသီး၊ မွ်စ္ (သို ့) မွ်စ္ခ်ဥ္ စသည့္ အေၾကာတက္ေစေသာ အစားအစာမ်ား။
(၂) ဆားႏွင့္သၾကားကဲထားျပီး၊ အာဟာရ လံုး၀ မေျမာက္ေသာ သြားရည္စာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကြတ္ကီးစ္မုန္ ့အမ်ိဳးမ်ိဳး။
(၃) တိရိစၦာန္ႏို ့၊ ပဲႏို ့၊ ဟင္းရြက္ဆီတို ့ကို ဟိုက္ျဒိဳဂ်င္ဓာတ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားသည့္ မာဂ်ရင္း (ေခၚ) ေထာပတ္တုမ်ား။
(၄) အာလူး (သို ့မဟုတ္) ကန္စြန္းဥ (သို ့မဟုတ္) ဌက္ေပ်ာသီးတို ့၏ မူလ သဘာ၀ဓာတ္ ေပ်ာက္ေအာင္ အကြ်တ္ေၾကာ္ထားေသာ ဆီေၾကာ္အစားအစာမ်ား။
(၅) သၾကား၊ သၾကားလံုး ႏွင့္ အခ်ိဳဓာတ္မ်ား လြန္းေသာ သြားရည္စာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

aပါက္ေပါက္
ကိုးကား (အင္တာနက္)
credit to >>> promise pauk Facebook

No comments:

Post a Comment